Tietosuojaseloste

Ratsastuskoulu E.S. Riding Clubin ja verkkokaupan tietosuojaseloste

Päivitetty 8.11.2019

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Ratsastuskoulu E.S. Riding Club ("Rekisterinpitäjä") käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien (”Asiakas”) henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä

E.S. Riding Club Oy
Y-tunnus: 2227189-9
Liikkalantie 531
46900 INKEROINEN
puh. 050 323 8696
sähköposti:

Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän internetselaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

Asiakastiedot

 • nimi- ja yhteystiedot
 • tilaukset, sopimukset ja laskutustiedot
 • asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
 • asiakkaan antamat luvat ja kiellot tietojen käyttöön
 • asiakkaan tietoja liittyen tutkimuksiin, kyselyihin ja kilpailuihin
 • asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet

Verkkopalvelujen käyttötiedot

 • asiakkaan laitteesta tai sovelluksista kerättävät tiedot, kuten selain, laitetyyppi, ruudun koko ja ip-osoite
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta ja verkkopalveluissa liikkumisesta
 • tiedot mainonnan kautta avatuista verkkosivuista

Tietojen käyttötarkoitus

1. Asiakassuhteen hoitaminen

Käytämme Asiakkaidemme henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi:

 • tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja tilausten toimittaminen
 • asiakassuhteen ylläpito ja asiakasviestintä
 • asiakaspalvelun työkalut, kuten chat-työkalut
 • kilpailuihin ja arvontoihin osallistuminen

Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.

2. Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Käytämme Asiakkaidemme henkilötietoja tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä palvelun laadun ja -tarjonnan parantamiseen. Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä voivat ovat esimerkiksi tuote- tai sisältösuositukset tai palvelujen tai viestinnän personointi.

Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen ja tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan aina tarkemmin ko. kyselyn yhteydessä.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaita kiinnostavien palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseksi.

3. Myynti ja markkinointi

Käytämme Asiakkaidemme henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan sekä muihin kaupallisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asiakkaan suostumukseen.

4. Tietojen yhdistäminen

Rekisterinpitäjällä on mahdollisuus yhdistää asiakkaan luovuttamaa tietoa verkkopalveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin. Rekisterinpitäjä voi profiloida asiakkaitaan yhdistettyjen tietojen perusteella esimerkiksi lähettääkseen asiakkaan kiinnostuksen kohteisiin tai ostohistoriaan perustuvaa ajankohtaisia tietoa tai tarjouksia.

Terveyteen liittyvät tiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee terveyteen liittyviä ja muita arkaluontoisia tietoja joko asiakkaan toimeksiannosta ja suostumuksella tai asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi.

Asiakkaasta on mahdollista tallentaa rekisteriin tietoja esimerkiksi liikuntarajoitteista, allergioista ja muista terveyteen liittyvistä asioista, jotka vaikuttavat asiakkaan turvallisuuteen.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Hyödynnämme henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu tässä tietosuojaselosteessa. Lisäksi käytämme kolmansien osapuolten palveluita, joiden käytön yhteydessä kolmannet osapuolet saattavat myös käsitellä henkilötietoja. Tällaisissa tapauksissa varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamme kolmatta osapuolta henkilötietojen käsittelystä.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai asiakkaan oikeuksien tai turvallisuuden toteuttamiseksi, rikosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Mikäli siirrämme tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen suojan riittävän tason soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeiden käyttö

Käytämme verkkopalveluissamme pitkä- ja lyhytaikaisia evästeitä (cookies) palveluiden kehittämiseen, sisältösuositteluiden ja käyttökokemuksen personoimiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Termillä ”eväste” viitataan tässä selosteessa varsinaisten evästeiden rinnalla myös muihin vastaaviin tekniikoihin, kuten asiakkaan selaimen ”local storage”.

Evästeet mahdollistavat tekstimuotoisten tietojen asettamisen asiakkaan selaimeen, jotka ovat evästeen asettaneen sivuston käytettävissä asiakkaan liikkuessa kyseisellä sivustolla. Evästeiden asiakkaista voidaan kerätä tietoja eri käyttötarkoituksia varten. Kerättävistä tiedoista löydät lisätietoa kohdasta Verkkopalvelujen käyttötiedot.

Toiminnalliset evästeet ovat palveluiden toiminnan kannalta välttämättömiä. Nämä evästeet mahdollistavat erilaisia sivustojen toimintoja, kuten sisäänkirjautumisen, maksuprosessin ja ostoskorin.

Personointi ja suosittelu evästeitä käytetään palveluiden personointiin ja parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseen sekä asiakasta kiinnostavien sisältöjen suosittelemiseen, joilla parannetaan asiakkaan käyttökokemusta.

Mainonnan kohdentaminen evästeitä käytetään mainonnan kohdentamiseen siten, että mainontamme olisi asiakkaalle mahdollisimman kiinnostavaa.

Palveluiden kehitys evästeiden avulla tilastoimme, miten sivustoja käytetään, mitä sivuja katsotaan eniten ja mitä sivuja vähiten. Tämä auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme tulevaisuudessa entistä paremmiksi.

Sijaintitiedot

Evästeiden ohessa käytämme ip-osoitteen avulla kerättyä sijaintitietoa kaikkiin edellä oleviin käyttötarkoituksiin. Käyttämämme sijaintitiedon tarkkuus on aina kunta, kaupunki tai näitä laajempi alue.

Somelisäosat ja kolmannen osapuolen keräämät tiedot

Verkkopalveluissamme on käytössä sosiaalisen median sivustoihin (esim. Facebook) liittyviä lisäosia. Sosiaalisen median sivustojen kaltaiset kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoa asiakkaista ja hyödyntää kerättyjä tietoja esimerkiksi asiakkaille näytettävän sisällön räätälöimiseen silloin, kun asiakkaat ovat kirjautuneena kyseisiin palveluihin. Tällaisten palveluiden käyttöön sovelletaan kunkin palveluntarjoajan ehtoja, jotka voi tarkistaa kyseisestä palvelusta.

Käyttämämme muut kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tietoja verkkopalveluiden käytöstä esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi. Rekisterinpitäjä ei vastaa kolmansien osapuolten omista henkilötietorekistereistä.

 • Kävijäseuranta: Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel
 • Mainonta: Google Ads, Facebook
 • Somelisäosat: Facebook Page Plugin
 • Karttatyökalut: Google Maps

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Verkkopalveluiden käytöstä kertyviä tietoja säilytetään noin vuoden ajan tietojen keräämisestä sellaisessa muodossa, josta asiakas on tunnistettavissa. Ennalta määritellyissä tilanteissa saatamme säilyttää verkkopalveluiden käytöstä kerättyä tietoa tämänkin jälkeen sellaisessa muodossa, josta yksittäinen asiakas ei enää ole tunnistettavissa.

Asiakkaan on huomioitava, että esimerkiksi tuotearvostelut sekä sosiaalisen median palveluihin ja muihin vastaaviin julkisiin palveluihin kirjoitetut ja julkaistut tiedot voivat olla näkyvissä verkossa myös henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen.

Asiakkaan oikeudet ja tietojen käytön rajoitukset

Tietosuojalakiin on määritelty asiakkaan henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Tähän on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja mahdollisuudet rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Näiden oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee osoittaa asiakaspalveluumme

1. Tarkastus, poisto ja siirto

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa sekä oikeus tarkastaa ja korjata itseään koskevia henkilötietoja. Lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista. Asiakkaalla on myös oikeus siirtää itseään koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

2. Suoramarkkinointi

Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kuten profilointia) suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään: posti, puhelin tai sähköposti.

3. Kohdentaminen ja profilointi

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käyttöä tuotteiden, palveluiden ja sisältöjen suosittelemiseksi tehtävään profilointiin. Vaikutusmahdollisuuksia ovat pääsääntöisesti verkkokaupan evästeiden rajoittaminen, selaaminen verkossa yksityisyystilassa sekä muut tekniset toimenpiteet.

4. Mainonnan kohdentaminen

Kolmannen osapuolen mainosverkostot voivat kohdentaa verkkosivuillamme mainontaa asiakkaan verkkokäyttäytymisen perusteella. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa näiden verkostojen kautta tapahtuvaan mainonnan kohdentamiseen Kolmansien osapuolten alustoilla, kuten Facebookissa, tapahtuvan mainonnan kohdentamisen voi estää kunkin palvelun mainonta-asetuksista.

5. Tietosuojavaltuutettu

Jos asiakas katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi

Tietoturva

Huolehdimme henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin fyysisin ja teknisin tietoturvatoimenpitein suojataksemme henkilötietoja esimerkiksi katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä sekä oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Pyrimme varmistamaan tietoturvallisen käsittelyn henkilötietojen suojan takaamiseksi esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin palomuurein, salasanoin ja salauksen avulla ja varmistamalla, että työntekijämme ja alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluidemme kehityksen, ajantasaistamisen, selkeyttämisen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.